Vés al contingut (premeu Retorn)

Canvi de grau/ centre. Accés directe

Marc normatiu

L'accés directe per canvi d'estudis o/i universitat està regulat a la Normativa Acadèmica General (enllaç).

Requisits per sol·licitar accés directe

Els requisits per poder sol·licitar l'accés directe als estudis de grau de l'ETSETB per canvi d'estudis/universitat (amb estudis espanyols o estrangers) són els següents:

 • Mínim de crèdits a reconèixer:
  • Canvi de grau dins de l’ETSETB. Només per a estudiants que volen continuar a un grau en extinció (per continuar al grau nou, vegeu: Adaptació a grau nou).  Poden sol·licitar el canvi els estudiants que iniciaran assignatures de 3A-3B en el proper quadrimestre. ATENCIÓ: Els estudiants que es canvien entre graus en extinció i provenen d'una adaptació perdran totes les optatives adaptades.
  • Estudiants provinents d'altres centres o universitats. S’han de poder reconèixer un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries de la titulació de l'ETSETB a la què es vol accedir. En cap cas es reconeix el TFG (Treball de Fi de Grau).
 • No estar afectat per les normes de permanència als estudis  d’origen, si aquests s'han cursat a la UPC.
 • No es podrà accedir si es cursen estudis de grau en un centre UPC i  només manca el TFG  per finalitzar la titulació o si es prové d'un altra universitat o es cursen estudis d'acord a ordenacions universitàries anteriors i un cop realitzat el reconeixement resten per superar menys de 60 ECTS dels estudis als que es vol accedir.

Aquelles persones que no compleixin aquests requisits hauran de fer  preinscripció universitària general (enllaç) i posteriorment convalidar /reconèixer assignatures (enllaç).

IMPORTANT ADAPTATS PLA 92: Les assignatures optatives adaptades de pla 92, no es podran tornar a reconèixer al nou expedient en cas de canvi de grau. 

Criteris de selecció

Si hi ha més sol·licituds que places disponibles, el criteri de selecció serà el següent:

 • Estudis d'origen espanyols:
  1. Estudis que pertanyen a la mateixa branca de coneixement.
  2. Ponderació dels expedients acadèmics dels estudiants.
 • Estudis d'origen estrangers:
  1. Ponderació dels expedients acadèmics dels estudiants, segons la següent taula: equivalència de notes per països (enllaç).

Procediment

El procediment és diferent, segons si el canvi es realitza entre graus TIC de la mateixa ETSETB o des d'un altre centre cap a l'ETSETB:

1. Canvi de grau dins d’ETSETB (recordeu que si accediu al grau nou, heu de veure Adaptació a grau nou).

ATENCIÓ: Els estudiants que es canvien entre graus en extinció i provenen d'una adaptació perdran totes les optatives adaptades.Procediment:
 • Sol·licitud: L’estudiant ha de presentar una instància per https://prisma-nou.upc.edu/apl/home_estudiants.php?idioma=1 ("altres tràmits") en el termini establert al darrer apartat d'aquesta pàgina, indicant els motius per la sol·licitud.
 • Resolució: El centre publicarà la resolució, en el termini establert a l'apartat de notícies de la web de l'ETSETB (www.etsetb.upc.edu). 
 • Sol·licitud de trasllat intern: Les persones acceptades sol·licitaran el trasllat d'expedient intern a https://prisma-nou.upc.edu/apl/home_estudiants.php?idioma=1(Certificats certificat per trasllat d'expedient intern), en el termini establert al darrer apartat d'aquesta pàgina. És necessari per poder-se matricular.
 • Matrícula: La matrícula dels crèdits reconeguts i els crèdits a cursar es farà en el termini de matrícula establert. Els crèdits reconeguts, en aquest cas, no tenen cap cost per l’estudiant.

2. Canvi estudis / universitat (Espanya o estranger). Procediment:
 • Pagament taxes estudi convalidació i entrega de documents a l'Àrea de Gestió Acadèmica (edifici B3), en els terminis establerts al darrer apartat d'aquesta pàgina:
 • Informe de reconeixement/convalidació: L’Escola emetrà en un termini d'aproximadament 15 dies un informe de les assignatures que li seran convalidades/reconegudes.
 • Resolució a sol·licitud d'accés. L'escola publicarà a la web (apartat notícies), en els terminis establerts al darrer apartat d'aquesta pàgina, la resolució a les sol·licituds d'accés directe.
 • Sol·licitud de trasllat: L'estudiantat admès, haurà de sol·licitar al seu centre d’origen el trasllat d’expedient. A la matrícula li’n demanarem el comprovant. En cas de trasllat intern de la UPC el trasllat és gratuït, en els altres casos, té el preu establert per Decret de la Generalitat cada any (Preus i beques –enllaç-).
 • Matrícula: Un cop la persona ha estat acceptada, ha de fer la matrícula, amb el procediment i en el període establerts, per poder ser estudiant de l’ETSETB. En aquest procés, haurà de lliurar, entre altra documentació, les taxes de trasllat d’expedient, i li sortiran a la matrícula totes les assignatures reconegudes/convalidades (el preu del crèdit convalidat/reconegut el trobareu a Preus i beques –enllaç-).

Places 2017-2018

Les places ofertes per aquesta via són:

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 5
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics 5
Grau en Enginyeria en Tecnologies de Telecomunicació(Ciències i Tecnologies) 5
Grau en Enginyeria Telemàtica 5
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 5
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 5


Terminis primavera 2017-2018

Terminis per Canvi de grau dins d'ETSETB 

ATENCIÓ: Els estudiants que es canvien entre graus en extinció i provenen d'una adaptació perdran totes les optatives adaptades.

Sol·licitud: Del 8 al 15 de gener de 2018
Resolució: 31 de gener de 2018
Sol·licitud de trasllat intern (acceptats): fins 5 de febrer de 2018
Matrícula: Veure matrícula estudiantat no nou.
L'ordre s'assignarà en funció de l'expedient anterior.Terminis per canvi estudis / universitat (Espanya o estranger):

Entrega de documents a l'Àrea de Gestió Acadèmica i pagament de l'estudi de convalidació /reconeixement: Fins al 15 de gener de 2018. En els casos en què no es pugui tenir el certificat de notes dins de termini, es pot aportar un expedient provisional i un document del centre d'estudis certificant les dates en què es podrà disposar d'aquest.
Informe de reconeixement/convalidació: Aproximadament 15 dies després de la sol·licitud.
Resolució a sol·licitud d'accés: 31 de gener de 2018
Sol·licitud de trasllat (admesos): Abans de la matrícula
Matrícula: 12 de febrer, a secretaria de l'ETSETB (edifici B3, campus Nord)