Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria de mobilitat del PDI en el marc del Programa Erasmus+, acció -KA107, amb països NO europeus

La finalitat d'aquesta mobilitat és impartir docència a una de les universitats sòcies de cadascun dels països esmentats en la mateixa.
Convocatòria de mobilitat del PDI en el marc del Programa Erasmus+, acció -KA107, amb països NO europeus

Les sol·licituds han de ser enviades als sotsdirectors/es, vicedegans/nes de Relacions Internacionals dels respectius centres d'acord amb el calendari que estableix la convocatòria. 

Trobareu la convocatòria i els formularis al web del Gabinet de Relacions Internacionals:

http://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-pdi/personal-upc/2aconvocatoria-erasmus-accio-ka107-teaching-mobility-2016-18-ajuts-per-impartir-docencia